De kerkdiensten vinden ’s zondags plaats om 10.00 uur en om 18.30 uur. Het adres van onze kerk is Esdoornlaan 2, 4214DA Vuren We komen samen om God en elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar het Woord van God, om te zingen tot Gods eer en te bidden voor elkaar. We zingen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel. Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. Bijzondere kerkdiensten zijn naast de christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen bijvoorbeeld de startzondag en de gemeentezondag. Ook worden er twee keer per jaar kinderdiensten georganiseerd. Sinds 2007 vinden er ongeveer 2 keer per maand ‘alternatieve avonddiensten’ plaats. Er zijn: X-factor Jeugddiensten (klik voor meer informatie) Zangdiensten (‘traditionele’ zangdiensten en sing-ins met Opwekkingsliederen) Themadiensten (verdieping van het geloof) Laagdrempelige diensten: het uur Q (klik voor meer informatie)
Geref. Kerk (pkn) “De Morgenster” Esdoornlaan 2 4214DA Vuren
10 mrt. 10.00 uur: ds. G.T. Molenaar 1e Lijdenszondag Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e Onderhoud Pastorie/Kerkgebouw 2e Kerk Gastvrouw: Miranda Oppasdienst: Sandra en Jesse KND: Onbekend Thema: De instelling van het Avondmaal Lucas 22:7-23 18.30 uur: ds. M.C.E. Kollenstaart, Nesselande Organist: dhr. Fr. de Jongh 13 mrt. 19.30 uur: ds. G.T. Molenaar Biddag Organist: dhr. G. Roza Collecte: KERK Na de dienst: Gemeentevergadering 17 mrt. 10.00 uur: ds. W.J. van Schaik, Dordrecht 2e Lijdenszondag Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e Diaconie 2e Kerk Gastvrouw: Ria Oppasdienst: Hilde en Stefan KND: Sandra en Yara Thema: Jezus geloofsstrijd in Getsemane Lucas 22:39-46 18.30 uur: ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht Organist: dhr. Fr. de Jongh 24 mrt. 10.00 uur: ds. W.M. de Bruin, Stolwijk 3e Lijdenszondag  Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e KIA Zending: India 2e Kerk Gastvrouw: Sjanie Oppasdienst: Gerda en Ellis KND: Janna en Nicole Thema: Petrus verloochent Jezus Lucas 22:47-62 18.30 uur: ds. G.T. Molenaar Organist: dhr. Fr. de Jongh 31 mrt. 10.00 uur: ds. J. Scheele-Goedhart, Zeist 4e Lijdenszondag Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e St. Kinderen van Oeganda 2e Kerk Gastvrouw: Thea Oppasdienst: Yvonne en Sifra KND: Hilde en Tamar Thema: Jezus, Pilatus en Simon van Cyrene Lucas 23:13-32 Samen met 18.30 uur: ds. (P.M.) Ronelle Sonnenberg Herv. Kerk Organist: dhr. Fr. de Jongh Heukelum Thema: Bidden als woorden te kort schieten in Vuren              na de dienst koffie/thee drinken
7 april 10.00 uur: ds. G.T. Molenaar 5e Lijdenszondag Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e KIA Werelddiaconaat: Rwanda 2e Kerk Gastvrouw: Gerda Oppasdienst: Dion en Tamar KND: Mariëlle en Manisha Thema: Jezus aan het kruis Lucas 23:33-43 na de dienst koffie/thee drinken 18.30 uur: ds. L. Krüger, Barendrecht Organist: dhr. Fr. de Jongh 14 april 10.00 uur: ds. H.P. de Goede, Werkendam Palmzondag Organist: dhr. G. Roza Collecte: 1e A.K.A. 2e Kerk Gastvrouw: Hannie Oppasdienst: Sandra en Debora KND: Yvonne en Nicole Thema: Het sterven van Jezus Lucas 23:44-56 18.30 uur: ds. G. van der Linden, Waalwijk Organist: dhr. E. Versteeg 18 april 19.30 uur: ds. G.T. Molenaar Witte Donderdag Organist: dhr. Fr. de Jongh Heilig AvondmaalAvondm.collecte: St. Geloofsinburgering 19 april 19.30 uur: dhr. Wim Bevelander, Dordrecht Goede Vrijdag Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: Geen 20 april 21.30 uur: Gemeenteleden Stille Zaterdag Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: Geen 21 april 10.00 uur: ds. G.T. Molenaar Pasen Organist: dhr. Fr. de Jongh Collecte: 1e Sponsorkind Habtamu 2e Kerk Gastheer: Henk Oppasdienst: Hilde en Stefan KND: Sandra en Tamar Thema: Jezus leeft Lucas 24:1-12 28 april 10.00 uur: ds. Elsbeth Gruteke, Hilversum Organist: dhr. J. Les Collecte: 1e Zending: Fam. Joenssen 2e Kerk Gastvrouw: Magda Oppasdienst: Gerda en Ellis KND: Janna en Manisha Thema: onbekend 18.30 uur: ds. N.J. Dekker, Almkerk Organist: dhr. E. Versteeg
Hieronder vind je het rooster van de kerkdiensten. Kom gerust eens langs en vier met ons mee!
Welkom op de website van de Geref. Kerk te Vuren