Welkom op de website van de Geref. Kerk te Vuren
Geref. Kerk (pkn) “De Morgenster” Esdoornlaan 2 4214DA Vuren
Gemeente Groei Groep   Eén keer in de twee weken op dinsdagavond komen een aantal gemeenteleden samen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over het geloof en het gewone leven rondom een geopende Bijbel. De drie G’s staan voor: - Groeien in geloof   We gaan op ontdekkingsreis in de Bijbel en leren God beter kennen. - Groeien in gemeenschap   We delen wat ons bezighoudt, leren van elkaar en versterken de onderlinge band.  - Groeien in getal  We nodigen anderen uit om mee te doen aan deze gezamenlijke zoektocht.  Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en visie van de GGG. Ben je al vaker geweest of kom je voor de eerste keer? Iedereen is hartelijk welkom, ouderen en jongeren!
De avond van de GGG ziet er als volgt uit:  19:45 Ontvangst met koffie en thee. 20:00 Opening met gebed en lied, gevolgd door bespreking van de vragen rondom het thema a.d.h.v. een boekje. 21.30 - 21.45 Afsluiting.
Gemeente Groei Groep In de maand maart komt de GGG weer bij elkaar. En er is nog plaats! De avond van samenkomen is veranderd: het is nu dinsdagavond. Wat hetzelfde is gebleven: we komen één keer in de twee weken bij elkaar in de consistorie en denken na over vragen aan de hand van het boekje Sterk en moedig als Jozua, binnengaan in het beloofde land. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: D.V. dinsdag 5 maart 2019, met als thema: Stap in je schoenen (p. 58 t/m 63); D.V. dinsdag 19 maart 2019, thema: Stenen die praten (p. 66 t/m 71); D.V. dinsdag 2 april 2019, thema: Als de muren vallen (p. 74 t/m 81); D.V. dinsdag 16 april 2019, thema: Gif en verontreiniging (82 t/m 87). Om 19.45 uur staat de koffie of thee klaar en om 20.00 uur beginnen we. We sluiten af tussen 21.30 en 21.45 uur. Voor meer informatie of verkrijgen van het boekje kun je contact opnemen met: Magda de Kock, tel.: 0418-581426 Tot ziens!